Descobreix

Llocs interés

Reial Santuari Mare de Déu de la Font de la Salut

Castellón Mediterráneo
Traiguera

La influència dels Borja, al segle XVI en la política i la religió, es va deixar sentir tant al Reial Santuari Mare de Déu de la Font de la Salut, monument més emblemàtic de Traiguera com a la vila de Traiguera. Moltes van ser les visites d’il·lustres Borja i hi ha nombrosos documents de concesions de serveis municipals pel Mestre de Montesa, Pere Lluís Garceran de Borja.
El bisbe de Sogorb entre 1531 i 1536, Jofre de Borja, mostra predilecció pel Reial Santuari i va fer edificar sota la seua protecció i recursos, l’Hostatgeria, que ubicà  entre el temple i la Font del Miracle, inici del Santuari. En aquest edifici destaca la “Cambra del Bisbe” amb el seu escut a la porta i finestres. Les ménsules de fusta tallades que aguanten l’artesonat de la cambra representen bisbes i cardelals i al prori Jofre de Borja.

Et recomanem...

Les oliveres mil·lenàries de Traiguera

Real Santuario Virgen María de la Font de la Salud

Obri la ubicació
Adreça

Calle la Fuente, 12330 Traiguera, Castellón
www.turisme.traiguera.es