Descobreix

Llocs interés

Escoles Pies - Antiga Universitat

Valencia
Gandia

L’Antiga Universitat o Escoles Pies és un dels edificis més importants del centre històric de Gandia i se situa en una plaça al final del Carrer Major de Gandia, que és el carrer comercial més important de la ciutat. L’edifici de les Escoles Pies va començar sent la primera universitat de Gandia i la primera universitat jesuïta del món.

Va ser el duc Sant Francesc de Borja qui la va fundar l’any 1549, en un principi com a escola. Es va convertir en universitat gràcies a una butlla papal de Pau III i a un privilegi de Carles V. Les Escoles Pies, anomenades hui també Antiga Universitat, van ser donades a la Companyia de Jesús (coneguda com els Jesuïtes). Durant diversos segles, la universitat va ser un dels centres més importants de la zona de la seua índole. S’hi van impartir classes universitàries a persones emblemàtiques de l’època fins que, en 1767, els Jesuïtes van ser expulsats del territori espanyol.

Aquest fet va provocar la desaparició de la universitat de Gandia. Durant les dècades següents, es va fer servir l’edifici com a lloc per a fer altres activitats. Finalment, l’any 1806, l’Antiga Universitat va passar a mans dels Escolapis. Els Escolapis van tornar a impartir docència en les Escoles Pies, encara que de caràcter no universitari, i actualment ho continuen fent.

L’Antiga Universitat disposava de cel·les, refectoris, una infermeria, diverses oficines, aules acadèmiques i una església. L’edifici de les Escoles Pies tenia un passadís o túnel secret, el qual es conserva en part però que no és accessible al públic, que connectava aquest amb altre edifici emblemàtic de Gandia. L’Antiga Universitat, d’estil renaixentista, disposa d’un gran pati interior que hui es fa servir com a pati de recreació de l’escola. A la façana del pati es poden contemplar baix relleus dedicats a Sant Francesc de Borja.

Va ser declarat Bé d’Interés Cultural en 1977.

Escuelas Pías - Antigua Universidad

Obri la ubicació
Adreça

Plaza de las Escuelas Pías, Gandía
www.visitgandia.com