Descobreix

Palaus

Palau Marquesal del Milà i Aragó

Valencia
Albaida

El Palau dels Marquesos d’Albaida es troba a la Plaça Major de la localitat del mateix nom. Va ser el cardenal Joan Lluís de Milà i Borja qui va en va iniciar la construcció, i data dels segles XVI i XVII. Aquest Palau va ser residència dels marquesos titulars de la població.

Encara que abans de construir el Palau ja deuria d’existir en aquesta mateixa ubicació una casa senyorial més o menys fortificada, l’edifici que hui coneixem té el seu origen en els anys 1471-1477, quan els Milà i Aragó van obtenir el senyoriu d’Albaida. Aquest palau primitiu es va construir sobre la muralla musulmana, reforçant la zona de la Porta de la Vila amb la gran torre de Ponent, l’única que hi havia aleshores.

La construcció de finals del segle XV tenia aparença de residència nobiliària, i tenia adossat l’accés principal a l'espai dins de la muralla. En els últims anys del segle XVI i principis del XVII es va enderrocar per qüestions d’espai de l’església vella. La nova església que es pretenia edificar requeria molt de terreny i va ser necessari derrocar part del palau. Quan es va fer la primera reforma, els Milà encara residien de forma esporàdica a Albaida, i es va tancar en forma de quadrat amb un pati interior. Es van alçar dues torres noves, conegudes com del Mig i de Llevant, encara que aleshores l’edifici tenia ja un caràcter molt més residencial que defensiu. Durant uns quants anys van continuar les obres i les reformes. L’última obra destacable, ja del segle XIX, és la de l’actual entrada principal des de la plaça Major.

Cal destacar, en les diferents façanes de l’edifici, els escuts heràldics de diferents èpoques. A l’interior trobem sales decorades amb pintures barroques coloristes de l’albaidí Bertomeu Albert de finals del segle XVII. Són especialment rellevants les sales del Tron, de la Música, del Crist, la Blanca i el dormitori i la sala del marqués. A la part ja rehabilitada del palau, i amb accés des de dins, s’ha instal·lat el Museu Internacional de Titelles d’Albaida. També hi trobem l’oficina municipal de turisme.

Palau Marquesal del Milà i Aragó

Obri la ubicació
Adreça

 Plaça Major, Albaida